METODA

S využitím přístupu Natural Method a nových poznatků na poli Coaching a motivace, vypracoval Hermes jedinečnou Metodu Language Coach. Jejím hlavním principem je ‘Goal oriented lessons’ neboli: každá lekce je zaměřena na dosažení konkrétních cílů jednotlivých studentů a to v případě individuální, tak i skupinové výuky. Systém dosažení stanovených cílů se stává v jazykovém coachingu nedílnou součástí hodiny a pomůže vám tak nejen při studiu nové slovní zásoby, gramatiky a užitečných frází, ale také přispívá k tomu, že jste schopni jazyk používat přirozeným způsobem již od začátku výuky. LC vás vede k dosažení úspěchu v každé lekci!