Individuální výuka

LC nabízí nejvyšší možnou flexibilitu a přízpůsobí se Vašim konkrétním potřebám a požadavkům. Tento one-on-one (jeden na jednoho) program je vytvořen tak, aby jste dosáhli svých cílů v naplánovaném časovém rozmezí. Pod intenzivním dohledem LC strávíte polovinu času mluvením a druhou polovinu poslechem, takže se budete učit 100 procent Vašeho času. Díky tomu můžete postupovat svým vlastním tempem a budete mít k dispozici okamžitou a konkrétní zpětnou vazbu od Vašeho instruktora.